poniedziałek, 17 lutego 2014

Co z prognozą pogody?

Do prawidłowego wykonania zabiegów oraz możliwości w pełni ich ukończenia przydatna jest znajomość prognozy pogody. Oprócz znajomości możliwości wystąpienia opadów i temperatury powietrza warto jest zapoznać się z temperaturą gleby oraz przewidywalnym zachmurzeniem. Jest to szczególnie przydatne do określenia terminu wczesnych siewu zwłaszcza roślin klimatu ciepłego jak kukurydza oraz podczas wykonywania zabiegów chemicznych oraz podczas nawożenia.

Możemy skorzystać z serwisu prowadzonego przez IMiGW agrometeo.pogodynka.pl Serwis jest prowadzony w sposób profesjonalny jednak jego wadą jest brak prognozy dla mniejszych miejscowości.

Ciekawą inicjatywą wykazała się HR Strzelce. Na swojej stronie internetowej udostępnia wyniki pomiarów meteorologicznych: hr-strzelce.pl. Jest to przydatne dla osób prowadzących działalność w pobliżu placówek Hodowli.

poniedziałek, 10 lutego 2014

Pierwsze wrażenia w trakcie kalendarzowej Zimy

Ustąpienie mrozu oraz pokrywy śnieżno-lodowej pozwoliło dokonać mi pierwszej w tym roku, wstępnej oceny plantacji zbóż i rzepaku.

Zboża: są silnie rozkrzewione, szczególnie te wysiewane w optymalnym terminie. Obsada źdźbeł przewyższa poziom optymalny, a ich ilość zależy od odmiany.  Zaobserwowane choroby to mączniak prawdziwy, septoroioza oraz zgorzel podstawy źdźbła. Pierwszy wiosenny zabieg będzie kierowany na zwalczanie właśnie tych chorób. Planuję też zastosowanie retardantów w celu obniżenia wysokości roślin jednak na obecną chwilę jest mi trudno  określić jakie to będą preparaty i w jakich ilościach stosowane. Będę zwracał szczególną uwagę podczas stosowania chlorku chloromekwatu (CCC) gdyż ta substancja może powodować utrzymanie nadmiernej ilości pędów. Zboża szczególnie po przedplonach zbożowych mogą mieć szary wygląd. Jest to spowodowane brakiem w glebie azotu, niedostatecznym nawożeniem lub wymyciem z gleby przez wody opadowe. Stosując pierwszą wiosenną dawkę nie można pobudzić zbóż do krzewienia jednak nadmierne ograniczenie może spowodować zamieranie pędów oraz skrócenie kłosa.

Rzepak: stan plantacji zależy od jej prowadzenia podczas jesieni. Na plantacjach wprowadzonych w zimowy spoczynek w optymalnym stanie, nie odnotowałem strat roślin jak i liści. Należy  zwrócić uwagę na suchą zgniliznę kapustnych - istnieje ryzyko przeniesienia się z liści przez ogonki do pędów. Nie można dopuścić do takiej sytuacji. Zwalczać można np. za pomocą tebukonazolu (działa on też jako regulator wzrostu) lub flusilazolu (na słabszych plantacjach).
Ocieplenie może pobudzić do aktywności szkodników. Pierwszy z nich to chowacz brukwiaczek. Nawożenie azotowe dostosowanie do stanu plantacji oraz jesiennego pobrania. Do określenia zapotrzebowania na azot można skorzystać z programu Yara Image IT (więcej informacji http://www.yara.pl/media/apps/imageit/index.aspx).

Nie mam zamiaru przewidywać pogody. Jako, że prowadzę produkcję "pod chmurką" jestem w znacznym stopniu od nie zależny. Podczas Zimy w 2012 roku silne mrozy powodujące wysmalenie i wymarznięcie dotarły do Polski w okolicach 10 lutego więc klimat ma jeszcze czas aby pokazać swoją siłę. Na obecną chwilę widzę zagrożenie w wysokich temperaturach podczas dnia które mogą doprowadzić do pobudzenia roślin do wegetacji.

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Nie prześpij Zimy!

Zima tak naprawdę nie jest okresem bezproduktywnym dla rolników dlaczego?

Maszyny: dobry okres na remonty maszyn, dokładny przegląd, przygotowanie do zimowania oraz nowego sezonu.

Dokumentacja: warto sporządzić brakujące informacje w kartach pól na temat posiadanych odmian, norm wysiewu, wschodów, jesiennej wegetacji, nawożenia, presji chwastów i szkodników, nawożenia. Z pewnością informacje te będzie można wykorzystać w przyszłości np. do doboru odmian zbóż do konkretnych działek jak i również w skali całego gospodarstwa. Dokładne poznanie chwastów pozwoli w przyszłości na dobór "dedykowanych" herbicydów do danej działki np. gdy na działce nie występuje chaber bławatek można obniżyć dawki niektórych herbicydów. Dzięki temu obniżymy koszty, jest szansa na mniejsze skażenie gleby jaki i obniżenie szkodliwego działania dla roślin uprawnych ( szczególnie było widoczne podczas zimy 2011/2012 gdzie w miejscach nałożenia się herbicydów rośliny w większym stopniu ulegały działaniu mrozu.

Ocena plantacji: podczas oceny sprawdzamy obsadę roślin, ilość wytworzonych rozkrzewień z roślin, porażenie przez choroby.

W mojej ocenie plantacje w tym sezonie są za mocno rozwinięte. Nie rzadko liczba rozkrzewień przekracza 7 z pojedynczej rośliny. Uwzględniają wschody jesienne ( na moich polach było to ponad 200 roślin/m2 obsada obecnie wynosi ok. 1200 źdźbeł co jest ewidentnie za dużo). Plantacje które nie utracą zbędnych rozkrzewień w przyszłości będą bardziej podatne na wyleganie, choroby grzybowe, ziarno będzie miało niższą MTZ. W rezultacie plon będzie niższy.
Obecnie zboża są porażone przez mączniaka białego, septoriozą liści. Natomiast plantacje uprawiane w monokulturze oraz odmiany podatne wykazują objawy porażania chorobami podstawy źdźbła. W tej chwili możemy ustalić wstępnie zapotrzebowanie na fungicydy stosowane w fazie BBCH 31. W plantacjach rzepaku na chwilę obecną możemy spodziewać się suchej zgnilizny kapustnych, jednak dopiero po ustaniu ujemnych temperatur możemy określić konieczność wykonania zabiegów zwalczających grzyby. Wiąże to się z możliwością uszkodzenia liści, przez co grzyb nie dotrze do pędu.

Ustalenie dawki nawozu: dobrym zwyczajem jest badanie N min w glebie. Pomoże ustalić dawkę nawożenia, wyeliminuje możliwość przenawożenia N oraz zbytniego pobudzenia rośli N, pozwoli obniżyć koszty.

W tym sezonie ze  względu na nadmierne rozkrzewienie roślin pierwsza dawka nie może być wysoka. Warto też zastosować nawozy działające wolniej np mocznik natomiast zwiększyć dawkę nawożenia w pełni strzelania w źdźbło. Nie można też zapominać o wiosennym nawożeniu K, Mg i S. Odpowiednie wczesne nawiezienie na zamarzniętą glebę umożliwi wymycie z soli potasowej jony chloru.