poniedziałek, 9 września 2013

Spadające ceny płodów rolnych - czy słusznie

Od początku roku słyszymy o rekordowych zbiorach w 2013 roku na Świecie. Od tego czasu spadają ceny w Polsce. Czy słusznie? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie w epoce gdzie jest swobodny przepływ informacji, towarów, środków pieniężnych.

Profesjonalni analitycy giełdowi stosują dwie techniki wyceny papierów wartościowych (akcje, obligacje) i towarów (ropa, złoto, pszenica, kukurydza). Jest to analiza fundamentalna oraz techniczna.

Analiza fundamentalna polega na analizowaniu sytuacji globalnej takiej jak ceny surowców, produktów, koniunktury gospodarczej.

Jakie mamy fundamenty?

Sytuacja w Polsce:

  • plony zbóż podstawowych wraz z mieszankami w 2012 roku wg. GUS wyniosły 24,4 mln t ( 2% mniej niż średnie plony z lat 2006 - 2010 i o 0,6% więcej niż w 2011).
  • tegoroczne plony są szacowane na 23,7-25,1 mln t - plony w Polsce w stosunku do słabego 2012 bez większych zmian, cena nie powinna ulegać większym wahaniom.

Sytuacja w UE:

  • całkowita produkcja zbóż w UE przekroczy zbiory z ubiegłego roku oraz średnią pięcioletnią t.j. pszenica miękka +2,1% rdr, jęczmień + 6,3% rdr, kukurydza +16,3% rdr 
Sytuacja na Świecie:

  • według Departamentu Statystyki USA oczekuje się plonów pszenicy o 6% wyższych rdr
Fundamenty wskazują na spadki cen. Więc gdzie jest dno?

Pomoże odpowiedzieć na to pytanie analiza techniczna. odwołuje się ona do podobnych zdarzeń w przeszłości i ich wpływu na kurs. Jest powszechnie wykorzystywana przez spekulantów giełdowych do szacowania cen towarów, akcji, surowców naturalnych, kursu walut.

Na podstawie cen z ewgt.com.pl przeprowadziłem analizę:

Jakie wnioski? Ceny znajdują się w trendzie spadkowym, kurs odbił się od dolnego ograniczenia kanału spadkowego, opór znajduje się ok 790 zł/tone przekroczenie tego poziomu świadczy o wzroście cen w przyszłości, nieprzekroczenie o możliwości powrotu do obecnego poziomu.