poniedziałek, 20 stycznia 2014

Nie prześpij Zimy!

Zima tak naprawdę nie jest okresem bezproduktywnym dla rolników dlaczego?

Maszyny: dobry okres na remonty maszyn, dokładny przegląd, przygotowanie do zimowania oraz nowego sezonu.

Dokumentacja: warto sporządzić brakujące informacje w kartach pól na temat posiadanych odmian, norm wysiewu, wschodów, jesiennej wegetacji, nawożenia, presji chwastów i szkodników, nawożenia. Z pewnością informacje te będzie można wykorzystać w przyszłości np. do doboru odmian zbóż do konkretnych działek jak i również w skali całego gospodarstwa. Dokładne poznanie chwastów pozwoli w przyszłości na dobór "dedykowanych" herbicydów do danej działki np. gdy na działce nie występuje chaber bławatek można obniżyć dawki niektórych herbicydów. Dzięki temu obniżymy koszty, jest szansa na mniejsze skażenie gleby jaki i obniżenie szkodliwego działania dla roślin uprawnych ( szczególnie było widoczne podczas zimy 2011/2012 gdzie w miejscach nałożenia się herbicydów rośliny w większym stopniu ulegały działaniu mrozu.

Ocena plantacji: podczas oceny sprawdzamy obsadę roślin, ilość wytworzonych rozkrzewień z roślin, porażenie przez choroby.

W mojej ocenie plantacje w tym sezonie są za mocno rozwinięte. Nie rzadko liczba rozkrzewień przekracza 7 z pojedynczej rośliny. Uwzględniają wschody jesienne ( na moich polach było to ponad 200 roślin/m2 obsada obecnie wynosi ok. 1200 źdźbeł co jest ewidentnie za dużo). Plantacje które nie utracą zbędnych rozkrzewień w przyszłości będą bardziej podatne na wyleganie, choroby grzybowe, ziarno będzie miało niższą MTZ. W rezultacie plon będzie niższy.
Obecnie zboża są porażone przez mączniaka białego, septoriozą liści. Natomiast plantacje uprawiane w monokulturze oraz odmiany podatne wykazują objawy porażania chorobami podstawy źdźbła. W tej chwili możemy ustalić wstępnie zapotrzebowanie na fungicydy stosowane w fazie BBCH 31. W plantacjach rzepaku na chwilę obecną możemy spodziewać się suchej zgnilizny kapustnych, jednak dopiero po ustaniu ujemnych temperatur możemy określić konieczność wykonania zabiegów zwalczających grzyby. Wiąże to się z możliwością uszkodzenia liści, przez co grzyb nie dotrze do pędu.

Ustalenie dawki nawozu: dobrym zwyczajem jest badanie N min w glebie. Pomoże ustalić dawkę nawożenia, wyeliminuje możliwość przenawożenia N oraz zbytniego pobudzenia rośli N, pozwoli obniżyć koszty.

W tym sezonie ze  względu na nadmierne rozkrzewienie roślin pierwsza dawka nie może być wysoka. Warto też zastosować nawozy działające wolniej np mocznik natomiast zwiększyć dawkę nawożenia w pełni strzelania w źdźbło. Nie można też zapominać o wiosennym nawożeniu K, Mg i S. Odpowiednie wczesne nawiezienie na zamarzniętą glebę umożliwi wymycie z soli potasowej jony chloru.