niedziela, 4 sierpnia 2013

Jak "zarobić" na słomie

Przedstawiam wartość składników pokarmowych w słomie z jednego ha. Zakładany plon to 6 t ziarna,         a słomy 6,6 t/ha.


Do obliczenia nakładów jakie należało by ponieść wykorzystałem nawozy takie jak saletra amonowa, fosforan amonu oraz sól potasowa. Na pierwszy "rzut oka" przy cenie 100 zł za tonę słomy uzyskam przychód w wysokości 660 zł. Aby przywrócić glebie wyniesione składniki należy wydać "tylko" 370 zł. Powinniśmy zarobić 290 zł jednak należy od tej sumy odjąć koszty zbioru słomy. Zakładając, że bela słomy waży 150 kg, a koszt "wyprodukowania" jednej beli wynosi 6 zł, to koszt zbioru 6,6 tony wynosi 264 zł. Nasz zysk już skurczył się do 26 zł jednak należy jeszcze uwzględnić koszty zwiezienia z pola.

Tak więc na słomie przy cenie 100 zł za tonę nic nie zarobimy, a z tego co słyszę to słoma jest znacznie tańsza.

Co więc zrobić ze słomą? Jedynym korzystnym rozwiązaniem jest pozostawienie jej na polu. Warto zwrócić uwagę na noże szarpacza słomy w kombajnie. Tylko ostre noże są w stanie dobrze rozdrobnić materiał nie powodując znacznego zużycia paliwa i obciążenia silnika. Poszarpaną słomę należy zasilić azotem w celu przyspieszenia jej rozkładu. Dostarczony azot bakterie wbudowują w swoje ciała o po obumarciu oddają rośliną. Dawka N powinna wynosić między 7 a 10 kg azotu na tonę słomy. Ekonomicznie uzasadnione jest wybrać zasilenie słomy RSM lub mocznikiem. Słomę należy jak najwcześniej po dostarczeniu nawozu wymieszać z glebą. Głębokość zabiegu ustalamy pomiedzy 1,5 a 2 cm na każdą tonę słomy plus ścierniska co nam daje na 1 ha 7,5 t materii organicznej. Zabieg warto jest powtórzyć po wzejściu samosiewów.

Odpowiednie potraktowanie słomy zapobiega przenoszeniu się chorób na rośliny następcze, negatywnemu oddziaływaniu substancji rozkładu słomy na rośliny następcze, a dodatkowo pomaga uniknąć zbędnych kosztów i poprawia bilans substancji organicznej w glebie przez co wzrasta możliwość retencji wody w glebie. Dodatkowo wprowadzana słoma na ciężkich glebach ilastych zmniejsza opory podczas zabiegów uprawowych.