środa, 7 sierpnia 2013

Wybór odpowiedniej odmian "podwaliną" przyszłego plonu

Zbliża powoli się okres siewu zbóż ozimych. Aby móc osiągnąć zadowalające plony poza odpowiednimi zabiegami uprawowymi oraz nawożenia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dobór odmian.  Różnica w badaniach COBORU na ponad przeciętnym poziomie agrotechniki w 2011 roku pomiędzy odmianą o najwyższym i najniższym plonie wyniosła ponad 8 dt co przy cenie ze stycznia 2011 roku dawało 800 zł dochodu więcej. Jednak przestrzegam przed kierowaniem się tylko plonami uzyskiwanymi w badaniach. Dodam, że szacuje się maksymalny plon pszenicy wynikający z uwarunkowań genetycznych szacowany jest na 25 ton z hektara, natomiast nasz plon jest ułamkiem tego potencjału drzemiącego w pszenicy. W 2011 ( celowo nie uwzględniam roku 2012 ze względu na zimę) średnie plony pszenicy ozimej w poszczególny wojewódctwach wg. GUS wynosiły między 31, a 59 dt/ha co świadczy o dużej zmienności środowiska w jakiej jest prowadzona uprawa, a także zróżnicowania intensywności uprawy w zależności od regionu ( w tym roku spodziewam się, że plony w najlepszych gospodarstwach przekroczą 12 t/ha).

Cennym źródłem informacji dla rolnika są badania COBORU http://www.coboru.pl/DR/pdopublikajescjeregionalne.aspx Prowadzą badania w wielu lokalizacjach na terenie całej Polski. Warto odszukać stacji znajdującej się w okolicy gdyż jest duża szansa, iż gleby oraz klimat są podobne co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia podobnych wyników w własnym gospodarstwie.  Badania są prowadzone na polach po dobrym przedplonie co daje nieco złudny obraz dla gospodarstw z monokulturą zbożową.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej zazwyczaj są wyższe od cen "paszówki" dlatego jednym z parametrów powinna być wysoka liczba opadania, szczególnie brana pod uwagę w regionach o "przekropnej" pogodzie.

Porównując odporność odmian na choroby powinniśmy zwracać szczególną uwagę na odporność na fuzariozę kłosów ( trudności w zwalczaniu ze względu na krótki okres infekcji, podczas deszczowej pogody trudno przeprowadzic zabieg) oraz choroby posuszkowe ( na polach po przedplonie zbożowym po za owsem, zwalczać można stosując zaprawy Jockey New, Galmano, zbiegiem fungicydowym zawierającym metrafenon, cyprokonazol lub siejąc w glebę której temperatura nie przekracza 10 stopni C.

Kolejną cechą godna uwagi jest termin dojrzewania. W regionach które charakteryzują się suszą na początku lipca ( piaszczyste gleby w Wielkopolsce, Mazury) warto wybierać odmiany wcześniej dojrzewające które rozpoczną wcześniej odkładanie asymilatów w ziarnie niż odmiany późno dojrzewające.

W przypadku pól gdzie we znaki daje się zwierzyna leśna, istnieje możliwość uniknięcia niszczenia plantacji przez dziki i sarny wybierając odmiany ościste. Na obecną chwilę do Krajowego Rejestru są wpisane trzy odmiany ( Mewa, Ostroga, Ostka Strzelecka ). Odmiany ościste cechują się ponad przeciętną mrozoodpornością co szczególnie zaowocowało podczas zimy 2011/2012.